неділя, 10 грудня 2017 р.

Ігор Гусаков 10 грудня – День прав людини

День прав людини – міжнародне свято, що відзначається  10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 році.
Логотип прав людини
До поняття «Права людини» людство прийшло не відразу. Вперше про права особистості заговорили французькі просвітителі Вольтер і Жан Жак Руссо. Пройшло ще майже два сторіччя, перш ніж людство дозріло до поняття і прийняття загального кодексу прав людини. 10 грудня 1948 року Організація Об'єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини, що проголошує права особистості, цивільні і політичні права і свободи (рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші). У Декларації також наголошуються, що всі люди мають рівні права, які не залежать від раси,  кольору шкіри, статі,   мови, релігії,   політичних   або   інших   переконань, національного чи соціального походження,  майнового, станового або іншого  становища.
 В основу документа були покладені всі напрацювання людської думки, які були на той момент у даному питанні. Це був перший досвід колективної розробки універсального документа з прав людини.
Багато країн включають основні положення Декларації в своє базове законодавство і конституції. Не виняток тут і Основний Закон України. Її принципи лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів з прав людини, укладених з 1948 року. Найбільш широкими обов'язковими угодами з прав людини, укладеними під егідою ООН, є Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, підписані 16 грудня 1966 року.
      За дотриманням прийнятих пактів, конвенцій і договорів з прав людини спостерігає Верховний комісаріат ООН з прав людини. Верховний комісар відряджає своїх посланців в різні країни світу для складання звітів про дотримання прав людини на місцях. Якщо права не дотримуються, то в справу вступають трибунали.

вівторок, 14 листопада 2017 р.

Ігор Гусаков Формування демократичної атмосфери в шкільному середовищі

  Формування демократичної атмосфери в шкільному середовищі – основний меседж семінару для вчителів, який відбувся 10 листопада 2017 року в Українському католицькому університеті. Семінар проведено в рамках освітнього проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (DOCCU). Далі...
Про захід також можна прочитати:

понеділок, 13 листопада 2017 р.

Ігор Гусаков «Рівність людей у їх гідності та правах: як її утвердити в суспільстві та школі» – ключова тема підвищення кваліфікації вчителів правознавства

Протягом 6-10 листопада 2017 р. на курсах підвищення кваліфікації у Львівському ОІППО вчителі правознавства працювали над проблемою рівності людей, їх гідності та прав, і як усе це утвердити в суспільстві загалом та в школі зокрема. Іншими словами, йшлося про сучасні освітні тенденції у сфері прав людини. Зокрема, центральною темою розгляду на курсах стала проблематика розвитку громадянських компетентностей в Україні крізь призму ознайомлення зі змістовими та методичними аспектами швейцарсько-українського освітнього проекту DOCCU. Тренер Ігор Гусаков за допомогою тематичної презентації ознайомив слухачів зі світовими та вітчизняними правовими постулатами, які вказують на пріоритетність для освітнього середовища тематики прав людини та розбудови демократичного громадянства, а також окреслив ключову мету та суть DOCCU. Серед іншого акцентувалося на правозахисних тезах Загальної декларації прав людини (1948 р.), відповідних положеннях Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства і освіти в з прав людини (2010 р.) та нового Закону України «Про освіту» (2017 р.).
З цікавістю педагоги-правознавці сприйняли інформацію про вже здійснені в рамках проекту DOCCU освітні напрацювання, зокрема про тематичний сайт http://doccu.in.ua/ та посібники Ради Європи з серії «Живемо в демократії» авторства Рольфа Голлоба та ін. Цікавий зміст цих видань, що акцентують на демократичному виборі в освіті та суспільстві, відповідає сучасним освітнім потребам. Як неодноразово наголошувалось слухачами під час виконання практичних вправ із посібників, згадані матеріали можуть стати дієвою допомогою вчителю, налаштованому практикувати навчання про демократію, для демократії і через демократію. А для  педагогів-правознавців такі підходи, що утверджують у громаді та школі плюралізм, свободу, толерантність,  є особливо близькими.


вівторок, 7 листопада 2017 р.

Ігор Гусаков Лекція-бесіда для вчителів правознавства та вчителів початкових класів «Що повинен знати педагог про кримінальний процес»

Сьогодні я мав змогу бути модератором лекції-бесіди відомого адвоката, керівника адвокатського об’єднання  «Мицик і партнери» Олега Мицика  та вчителів правознавства, початкових класів. Тема нашого спільного заняття  у Львівському ОІППО «Що повинен знати педагог про кримінальний процес». Досить цікавою була презентація адвоката. Адже чинне законодавство, що передбачає спеціальні гарантії неповнолітніх та накладає на педагогів додаткові обов’язки щодо представництва їх законних інтересів, саме по собі спонукає освітян до постійного розширення рівня власних правових знань та практичних навиків у цій сфері.
Олег Мицик торкнувся різних граней, пов’язаних із впровадженням в українську дійсність правової системи щодо захисту прав дітей, відомої як ювенальна юстиція. Особливий акцент було  зроблено на правах і обов’язках освітян у рамках цієї системи. Презентація, що її переглянули слухачі, містила численні практичні приклади та корисні статистичні дані.
Педагоги оплесками подякували Олегу Мицику за презентацію.
Щиро дякую за організаційне сприяння у проведенні заходу заступнику директора інституту Миколі Кацюбі та завідувачу кафедри педагогіки Марії Барні. Ну і звичайно дякую за підтримку та участь своїй Галині Сохань.


понеділок, 6 листопада 2017 р.

Ігор Гусаков Демократія як освітній пріоритет


   Під час проведення соціогуманітарного модуля з вчителями захисту Вітчизни у Львівському ОІППО 6 листопада 2017 р. порушувалась тематика, що є вкрай актуальною для вітчизняного освітнього простору – розвиток громадянських компетентностей, які ґрунтуються на засадах демократії. Своєрідним лейтмотивом заходу стали слова відомого громадського та політичного діяча, борця за утвердження демократичних ідеалів рівності серед людей Авраама Лінкольна: «Демократія — це правління народу, обране народом і для народу».
   Розглядаючи різні грані демократії, вчителі дізналися про швейцарсько-український проект DOCCU, який спрямований на створення освітнього середовища, у якому пріоритетами є верховенство права та права людини. Тренер Ігор Гусаков зосередив увагу слухачів на змісті посібників з освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ) авторства Р. Голлоба та ін., виданих під егідою Ради Європи. Зокрема було акцентовано на специфіці роботи з електронними версіями цих видань, вміщених на сайті http://doccu.in.ua/ .
   Працюючи над вправами з посібників, учасники заняття практично змоделювали ситуації, які проілюстрували сутність плюралізму, що ґрунтується на багатоманітності поглядів, але водночас передбачає наявність цінностей та правил, які можуть допомогти узгодити певні позиції та інтереси в суспільстві. А у цьому, серед іншого, – й суть демократії, утвердження якої є актуальним пріоритетом української освіти.