пʼятниця, 5 жовтня 2018 р.

Ігор Гусаков З Днем вчителя!


Дорогі педагоги! Вітаю Вас зі святом. Щастя Вам, любові та радості! Вдячний Вам за співпрацю! Дякую, що Ви є, такі чудові!


Ігор Гусаков Громадянська освіта в школі - запорука утвердження цінностей демократії у суспільстві

Протягом вересня 2018 р. дві групи вчителів громадянської освіти Львівщини в рамках курсів підвищення кваліфікації мали змогу розглянути важливі чинники відкритого демократичного суспільства, ґрунтованого на засадах плюралізму, толерантності, поваги до позиції кожного. У цьому контексті проблематика розвитку громадянських компетентностей в Україні стала центральною темою занять.
У ході відповідних занять тренер проекту «DOCCU – Розвиток громадянських компетентностей в Україні» Ігор Гусаков за допомогою цілої низки тематичних презентацій та відеоматеріалів означив сучасні освітні підходи у питанні формування в учнів почуття громадянської відповідальності. У цьому контексті вчителі громадянської освіти (запровадженого цього річ інтегрованого курсу для десятикласників, покликаного підготувати молоде покоління до активного життя в умовах демократії) крізь призму практичних занять, дискусій та круглих столів мали можливість одержати нові відомості та розширити власне розуміння щодо низки важливих тематичних граней освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ), таких як «особистість та її ідентичність», «людська гідність і права людини», «демократичне суспільство та його цінності» тощо.
Освітяни мали змогу дізнатися про тематичне наповнення освітньої платформи «Живемо в демократії» та принципи роботи з цим інтернет-ресурсом, а також практично попрацювати над дидактичними вправами, застосовуючи методичні поради і напрацювання, що пропонуються у посібниках Ради Європи з ОДГ/ОПЛ за авторством Рольфа Голлоба та ін.
Під час занять тренер DOCCU Галина Сохань та педагоги разом моделювали портрет сучасного вчителя, який обирає демократичний стиль навчання.
Сама атмосфера курсів була відкритою та доброзичливою. Свою активність у аргументації власної думки по ходу роботи над відповідними дидактичними вправами слухачі поєднували з вмінням та налаштованістю почути іншого. А в таких моментах властиво й формуються практичні навики плюралізму як підвалини відкритого толерантного суспільства.
Загалом під час згаданих курсів педагоги наголошували на потребі утвердження цінностей демократії в суспільстві та освітньому середовищі. 

середа, 5 вересня 2018 р.

Ігор Гусаков Конституційні механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні (презентація)

Матеріали до:
Теми 5. Механізми захисту прав людини і прав дитини
Розділу 2. Права і свободи людини
Навчальної програми інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Громадянська освіта».завантажити

понеділок, 9 липня 2018 р.

Громадянська освіта. Навчальна програма інтегрованого курсу для 10 класів загальносвітніх навчальних закладів

   Важливість громадянської освіти школярів/школярок зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю України в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах. Це потребує освіти для демократичного громадянства через якісне формування громадянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активної участі в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин на засадах соціального партнерства. Таким чином, одним із основних соціальних замовлень у школі є формування й розвиток здатності школярів до життя й діяльності у правовій демократичній державі.

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ДЛЯ 10 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ завантажити

Методичні рекомендації щодо викладання громадянської освіти (рівень стандарту) у 2018/2019 навчальному році

   ПІД ЧАС РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ ВАРТО НАДАВАТИ ПЕРЕВАГУ ВЧИТЕЛЯМ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА, ЯК ВИКЛАДАЧАМ КУРСУ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА».
   Перш за все, учнівську молодь необхідно озброїти компетентностями, необхідними для участі в житті суспільства на всіх рівнях, що передбачає, насамперед, здатність реалізовувати свої права й свободи, поважаючи при цьому права й свободи інших громадян, а також діяти у відповідності до власних переконань і цінностей. Надзвичайно важливо сформувати в молодих громадян України повагу до прав людини, плюралізму та демократії, верховенства закону, виховати в них неприйняття насильства, ксенофобії, расизму, агресії, нетерпимості.

Методичні рекомендації щодо викладання громадянської освіти (рівень стандарту) у 2018/2019 навчальному році (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 03. 07. 2018 р. № 1/9-415) завантажити

Методичні рекомендації щодо викладання правознавства у 2018/2019 навчальному році

Під час вивчення правознавства особливу увагу варто приділити правам людини як наскрізному компоненту усіх навчальних дисциплін.
Враховуючи важливість прав людини як наскрізного компонента усього освітнього процесу, особливу увагу потрібно приділити ознайомленню учнів/учениць із Міжнародним біллем прав людини, що складається із Загальної декларації прав людини (1948), Міжнародного пакта про громадянські і політичні права (1966) і Міжнародного пакта про соціальні, економічні і культурні права (1966). Також важливо передбачити практичні заняття щодо застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950) та обов’язковості практики Європейського суду з прав людини в Україні. Окремо варто ознайомити учнів/учениць із Конвенцією ООН про права дитини (1989).
Також слід пам’ятати про законодавчі зміни, що стосуються конституційно-правового та галузевого регулювання суспільних відносин Верховною Радою України було прийнято низку законів, які повинні бути враховані при викладанні правознавства: «Про Вищий антикорупційний суд» від 07.06.2018 р. № 2447-VIII, «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII, «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 р. № 2268-VIII, «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 р. № 2229-VIII, «Про освіту» від 05.09.2018 р. № 2145-VIII, зміни до процесуальних кодексів від 3.10.2017 р.