четвер, 30 березня 2017 р.

Ігор Гусаков, Галина Сохань Демократія. Свобода. Толерантність: дидактичні вправи у презентаціях (в рамках проекту DOCCU)

У зв’язку з євроінтеграцією України актуальним є розуміння ключових принципів демократії та їх впровадження в українське суспільство через освіту. Одним із таких ключових інструментів, спрямованих на демократизацію, є швейцарсько-український проект DOCCU "Розвиток громадянських компетентностей в Україні", який спрямований на розвиток громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні.

Пропонуємо підбірку освітньо-дидактичних вправ, в основі яких засадничі категорії «демократія», «свобода», «толерантність».неділя, 26 березня 2017 р.

Ігор Гусаков Відбувся семінар для вчителів «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»

   У доброзичливій атмосфері педагоги обговорили шляхи впровадження в освітній простір принципів демократії крізь призму права та християнської етики. Далі...

неділя, 19 березня 2017 р.

Галина Сохань, Ігор Гусаков Розвиток громадянських компетентностей крізь призму християнської етики

Протягом 14-16 березня 2017 року на курсах підвищення кваліфікації вчителі християнської етики обговорили розвиток громадянських компетентностей в Україні. Основними меседжами занять стали демократія, свобода, толерантність (це в рамках проекту «Формування громадянських компетентностей в Україні» DOCCU).  Далі...  

неділя, 12 березня 2017 р.

Ігор Гусаков День свободи слова в інтернеті

У світі сьогодні, 12 березня, відзначається День свободи слова в інтернеті (Online Free Expression Day). Вперше цей день був проведений в 2008 році міжнародною організацією "Репортери без кордонів", (Reporters Without Borders), що діє під патронатом ЮНЕСКО. Метою започаткування цієї ініціативи стало залучення уваги громадськості до проблеми вільного доступу в інтернет у всій планеті. «Репортери без кордонів» – інтернаціональна недержавна організація із захисту прав людини, що охороняє свободу слова у всьому світі. Вона була заснована в Парижі (Франція) в 1985 році. Завдання організації – боротися проти цензури, за звільнення журналістів, які постраждали через свою професійну діяльність.
Зокрема, у перший День свободи слова в інтернеті 12 березня 2008 р. зазначена організація запрошувала користувачів зайти на свій сайт, щоб висловити протест проти цензури, до якої вдається ряд урядів, і зажадати розширення прав для користувачів інтернету.
Також одним з ключових мессиджів від ініціаторів заходу стало заохочення до створення небайдужими людьми власних блогів та використання їх для поширення інформації, аналітики і власних оціночних суджень. Варто зауважити, що поява значної кількості приватних інтернет-ресурсів (блогів та сайтів) – це не лише саме по собі зростання джерел отримання інформації, а й  своєрідний гарант поглиблення свободи слова у суспільстві. Адже чим більше людей долучиться до публічного поширення та обговорення значимих новин, тим важче опонентам демократії буде зупинити це явище і, що називається, «нав’язати» своє «єдиноправильне» бачення громадських процесів.
У цей день буде не зайвим звернутися до правових джерел демократії:
«Кожна людина  має  право на свободу переконань і на вільне їх виявлення;  це право включає свободу  безперешкодно  дотримуватися своїх  переконань  та  свободу  шукати,  одержувати  і  поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно  від  державних кордонів». (Загальна декларація прав людини. Стаття 19)
«Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір». (Конституція України. Стаття 34)
Хочеться вірити що у XXI ст. такі категорії як свобода слова, право людини на вільне вираження своїх поглядів і переконань стануть наріжними імперативами суспільного розвитку у всіх регіонах світу… при цьому не лише в офіційних владних документах та промовах посадовців «для годиться», а й у реальній практичній площині. А засоби інтернету лише допоможуть пришвидшити означені тенденції.