четвер, 28 січня 2021 р.

Ігор Гусаков Онлайн-участь у конференції «Особистість на шляху до духовних цінностей: інноваційна практика, набутий досвід»

 


Онлайн-участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особистість на шляху до духовних цінностей: інноваційна практика, набутий досвід», 27–28 січня 2021 року, м. Рівне. У рамках цього заходу зосередив свою увагу на підходах до формування ціннісних орієнтирів школярів на уроках суспільствознавчих дисциплін.середу, 20 січня 2021 р.

Ігор Гусаков Розвиток громадянських компетентностей в Україні: про демократію і права людини через освіту

 

Тематика громадянських компетентностей та їх розвиток за допомогою освітніх інструментаріїв серед іншого зумовлена тенденціями розвитку самої освіти, нової розстановки пріоритетів у нашій освітній галузі, як в Україні, так і в Європі, політичною, культурною, ментальною частиною якої ми, як держава, прагнемо бути.

До вашої уваги пропонується презентація, у якій акцентується на змістових та методичних аспектах розвитку громадянських компетентностей, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей крізь призму впровадження в освітній процес цілей та принципів освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ).

У презентації, зокрема, звертається увага на методичні можливості і специфіку використання низки дидактичних ресурсів, що містять матеріали, спрямовані на компетентнісно орієнтоване навчання правознавства і громадянської освіти, а також впровадження наскрізної змістової лінії "Громадянська відповідальність" при вивченні різних шкільних навчальних предметів.


четвер, 7 січня 2021 р.

пʼятницю, 1 січня 2021 р.