середу, 30 грудня 2020 р.

Ігор Гусаков Навчання вчителів правознавства і громадянської освіти: компетентнісний підхід крізь призму демократії

 

Упродовж другого півріччя 2020 р. відбувалося навчання вчителів правознавства і громадянської освіти у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Також у згаданий період проходив постійно діючий семінар «Компетентнісний підхід у вивченні правознавства та предмета «Громадянська освіта». Ключовими темами обговорення, що їх запропонував куратор цих курсів Ігор Гусаков (викладач кафедри суспільствознавчої освіти), стали, зокрема, розвиток громадянських компетентностей та критичного мислення. А відтак, – головний акцент робився на цінностях відкритого демократичного суспільства, а також методичних прийомах, спрямованих на утвердження цих цінностей через освітній процес. Наголос на дефініціях «гідність», «свобода», «толерантність», «плюралізм» простежувався як впродовж переосмислення запропонованого викладачем теоретичного матеріалу, так і в ході виконання конкретних практичних завдань. Зокрема, це стосувалося роботи над дидактичними вправами, спрямованими на усвідомлення важливості прав людини у людському житті, формування вміння цінувати різноманітність, робити усвідомлений вибір, критично оцінювати інформацію та набуття навиків медіаграмотності.
   А ще сама практика проведення занять онлайн сприяла закріпленню існуючих та освоєнню нових навичок дистанційного навчання. А такі ресурси дистанційної освіти як Zoom, Moodle, Padlet виявили себе як надійні помічники для освітян у реалізації поставлених дидактичних завдань.
   Усі учасники як курсів за регіональним замовленням, так і постійно діючого семінару отримали сертифікати про підвищення кваліфікації обсягом 30 год.
   Загалом згадане навчання правознавців і вчителів громадянської освіти супроводжували відкритість, конструктивізм та доброзичлива атмосфера між усіма учасниками освітнього процесу.