субота, 15 грудня 2018 р.

Ігор Гусаков Громадянська освіта як важливий чинник утвердження демократії


12 грудня 2018 р. у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся семінар для методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за науково-методичний супровід громадянської освіти та вчителів цього  нового шкільного предмета, покликаного утвердити ідеї демократії в освіті та суспільстві. Тема семінару: «Актуальні питання викладання предмета «Громадянська освіта» у контексті демократизації вітчизняної освіти».


Захід проходив в рамках Всеукраїнського тижня права та з нагоди 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини – документа, що на міжнародно-правовому рівні  утвердив демократичні цінності як норми людського співжиття. Активну участь у семінарі взяли автори підручників з громадянської освіти, що мають гриф МОН України.
В рамках доповідей, представлених на семінарі, було порушено цілу низку актуальних питань, дотичних до тематики викладання громадянської освіти. Так, Петро Кендзьор (доктор педагогічних наук, автор одного з підручників із згаданого предмета),  комплексно розкрив засади викладання громадянської освіти крізь призму демократичної моделі школи. Змістовно та креативно представила методичні можливості підручника на уроках громадянської освіти старший викладач інституту, авторка підручника Ірина ВасильківЗаступник директора інституту та автор підручника  Ігор Танчин у цікавій та доступній формі окреслив важливі аспекти тематики «Особистість та її ідентичність».
Ігор Гусаков (викладач інституту та майстер-тренер швейцарсько-українського освітнього проекту DOCCU – Розвиток громадянських компетентностей в Україні) акцентував увагу учасників семінару на актуальних методичних підходах до вивчення громадянської освіти засобами освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ).


Під час семінару його учасники серед іншого мали змогу обміркувати, як за допомогою прийомів критичного мислення спонукати учнів розпізнавати маніпулятивні інформаційні технології (зокрема фейки) та протидіяти їх поширенню у суспільстві. Також освітяни, практично працюючи у групах, представили свої варіанти креативної реклами.Ще одним важливим аспектом семінару стало ознайомлення його учасників з розробленими в рамках проекту DOCCU дидактичними вправами, навчальна мета яких спонукає до усвідомлення цінності демократії та прав людини у суспільстві.
Загалом семінар відбувся в доброзичливій атмосфері обміну досвідом задля утвердження  демократії свободи, толерантності засобами громадянської освіти.Ігор Гусаков До 70-річчя з дня ухвалення Загальної декларації прав людини   Цього тижня відзначаємо 70-річчя з дня ухвалення Загальної декларації прав людини – видатного документу в історії людства. Цим актом закріплено, що права людини – невід’ємний елемент людської особистості і людського буття. Прийнята 10 грудня 1948р. Загальна декларація істотно поповнила скарбницю людської цивілізації, звеличила собою людство і певною мірою захистила його. Це перший в історії міжнародних відносин акт, в якому проголошено широке коло основних прав і свобод людини. З того часу дата прийняття Загальної декларації прав людини щорічно відзначається у всьому світі як День прав людини.
   Відповідно до Декларації основним елементом для визнання прав і свобод людини є гідність особистості. Декларація проголосила, що «усі люди народжуються вільними і рівними у своїх гідності і правах. Вони обдаровані розумом і совістю і повинні ставитися один до одного в дусі братерства». 
   Рівність прав і свобод означає, що кожна людина повинна володіти ними незалежно від раси, статі, мови, релігії, політичних переконань, соціального стану, національності, місця проживання. У Декларації подано загальне розуміння громадянських і політичних прав, що включають право на життя, свободу й особисту недоторканість.
  Проголошені в Загальній декларації основні права і свободи розглядаються сьогодні більшістю країн як юридично обов’язкові договірні норми. На Декларацію часто посилаються під час тлумачення національного законодавства з прав людини, а також у судовій практиці. Вміщені в ній принципи і норми постійно розвиваються і уточнюються у процесі укладення нових міжнародних угод. Завдяки міжнародному визнанню норм Загальної декларації в конституціях більше, ніж 120-и країн світу, перелік, зміст і припустимі обмеження прав і свобод, які містяться в Декларації, перетворилися на загальновизнані норми міжнародного права, тобто на міжнародні стандарти прав людини, яких мають дотримуватися всі країни світу.
   Орієнтири, окреслені в Загальній декларації, не повинні б мати альтернативи. На втілення свободолюбивих ідей Декларації докладали і продовжують докладати зусиль чимало українців, наших співвітчизників... часто ціною у життя. Звісно, не у всіх куточках світу і не у всіх життєвих ситуаціях знаходимо приклади дотримання норм Декларації. Але без цього документа світ був би іншим - не кращим. Пам'ятаймо і практикуймо у взаєминах ключову тезу Декларації: «Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах!»

пʼятниця, 5 жовтня 2018 р.

Ігор Гусаков З Днем вчителя!


Дорогі педагоги! Вітаю Вас зі святом. Щастя Вам, любові та радості! Вдячний Вам за співпрацю! Дякую, що Ви є, такі чудові!


Ігор Гусаков Громадянська освіта в школі - запорука утвердження цінностей демократії у суспільстві

Протягом вересня 2018 р. дві групи вчителів громадянської освіти Львівщини в рамках курсів підвищення кваліфікації мали змогу розглянути важливі чинники відкритого демократичного суспільства, ґрунтованого на засадах плюралізму, толерантності, поваги до позиції кожного. У цьому контексті проблематика розвитку громадянських компетентностей в Україні стала центральною темою занять.
У ході відповідних занять тренер проекту «DOCCU – Розвиток громадянських компетентностей в Україні» Ігор Гусаков за допомогою цілої низки тематичних презентацій та відеоматеріалів означив сучасні освітні підходи у питанні формування в учнів почуття громадянської відповідальності. У цьому контексті вчителі громадянської освіти (запровадженого цього річ інтегрованого курсу для десятикласників, покликаного підготувати молоде покоління до активного життя в умовах демократії) крізь призму практичних занять, дискусій та круглих столів мали можливість одержати нові відомості та розширити власне розуміння щодо низки важливих тематичних граней освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ), таких як «особистість та її ідентичність», «людська гідність і права людини», «демократичне суспільство та його цінності» тощо.
Освітяни мали змогу дізнатися про тематичне наповнення освітньої платформи «Живемо в демократії» та принципи роботи з цим інтернет-ресурсом, а також практично попрацювати над дидактичними вправами, застосовуючи методичні поради і напрацювання, що пропонуються у посібниках Ради Європи з ОДГ/ОПЛ за авторством Рольфа Голлоба та ін.
Під час занять тренер DOCCU Галина Сохань та педагоги разом моделювали портрет сучасного вчителя, який обирає демократичний стиль навчання.
Сама атмосфера курсів була відкритою та доброзичливою. Свою активність у аргументації власної думки по ходу роботи над відповідними дидактичними вправами слухачі поєднували з вмінням та налаштованістю почути іншого. А в таких моментах властиво й формуються практичні навики плюралізму як підвалини відкритого толерантного суспільства.
Загалом під час згаданих курсів педагоги наголошували на потребі утвердження цінностей демократії в суспільстві та освітньому середовищі. 

середа, 5 вересня 2018 р.

Ігор Гусаков Конституційні механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні (презентація)

Матеріали до:
Теми 5. Механізми захисту прав людини і прав дитини
Розділу 2. Права і свободи людини
Навчальної програми інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Громадянська освіта

понеділок, 9 липня 2018 р.

Громадянська освіта. Навчальна програма інтегрованого курсу для 10 класів загальносвітніх навчальних закладів

   Важливість громадянської освіти школярів/школярок зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю України в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах. Це потребує освіти для демократичного громадянства через якісне формування громадянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активної участі в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин на засадах соціального партнерства. Таким чином, одним із основних соціальних замовлень у школі є формування й розвиток здатності школярів до життя й діяльності у правовій демократичній державі.

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ДЛЯ 10 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ завантажити

Методичні рекомендації щодо викладання громадянської освіти (рівень стандарту) у 2018/2019 навчальному році

   ПІД ЧАС РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ ВАРТО НАДАВАТИ ПЕРЕВАГУ ВЧИТЕЛЯМ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА, ЯК ВИКЛАДАЧАМ КУРСУ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА».
   Перш за все, учнівську молодь необхідно озброїти компетентностями, необхідними для участі в житті суспільства на всіх рівнях, що передбачає, насамперед, здатність реалізовувати свої права й свободи, поважаючи при цьому права й свободи інших громадян, а також діяти у відповідності до власних переконань і цінностей. Надзвичайно важливо сформувати в молодих громадян України повагу до прав людини, плюралізму та демократії, верховенства закону, виховати в них неприйняття насильства, ксенофобії, расизму, агресії, нетерпимості.

Методичні рекомендації щодо викладання громадянської освіти (рівень стандарту) у 2018/2019 навчальному році (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 03. 07. 2018 р. № 1/9-415) завантажити

Методичні рекомендації щодо викладання правознавства у 2018/2019 навчальному році

Під час вивчення правознавства особливу увагу варто приділити правам людини як наскрізному компоненту усіх навчальних дисциплін.
Враховуючи важливість прав людини як наскрізного компонента усього освітнього процесу, особливу увагу потрібно приділити ознайомленню учнів/учениць із Міжнародним біллем прав людини, що складається із Загальної декларації прав людини (1948), Міжнародного пакта про громадянські і політичні права (1966) і Міжнародного пакта про соціальні, економічні і культурні права (1966). Також важливо передбачити практичні заняття щодо застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950) та обов’язковості практики Європейського суду з прав людини в Україні. Окремо варто ознайомити учнів/учениць із Конвенцією ООН про права дитини (1989).
Також слід пам’ятати про законодавчі зміни, що стосуються конституційно-правового та галузевого регулювання суспільних відносин Верховною Радою України було прийнято низку законів, які повинні бути враховані при викладанні правознавства: «Про Вищий антикорупційний суд» від 07.06.2018 р. № 2447-VIII, «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII, «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 р. № 2268-VIII, «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 р. № 2229-VIII, «Про освіту» від 05.09.2018 р. № 2145-VIII, зміни до процесуальних кодексів від 3.10.2017 р.

четвер, 14 червня 2018 р.

Ігор Гусаков Про правову та громадянську освіту в Новій українській школі


У сучасних умовах українського суспільства правова та громадянська освіта є одним з  найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства і демократичної правової держави, умовою формування правосвідомості громадянина. Новий Закон України «Про освіту» декларує компетентнісний підхід у навчанні і серед переліку ключових компетенностей, яких має набути випускник Нової української школи окреслює громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей. Інша освітня новація – запровадження, починаючи з наступного навчального року, нового шкільного предмета «Громадянська освіта» у 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів.
Передбачене вивчення правознавства та громадянської освіти у Новій українській школі становить особливу актуальність. Адже  воно сприятиме розвитку критичного мислення молодих людей. А це є запорукою того, що у своєму житті людина здійснюватиме вибір, окреслюватиме власне ставлення до суспільних процесів та явищ  усвідомлено, шляхом всебічного аналізу, а не під впливом різноманітних маніпулятивних технологій, стереотипів та часто накидуваних ззовні установок про «правильне» та «неправильне».
В умовах демократії і плюралізму, європейського цивілізаційного вибору (нагадаю, саме ці орієнтири обрали наші співгромадяни: багато хто, нажаль, ціною власного життя) усвідомлення власних прав і можливостей, повага до гідності кожного, свобода думки і слова є тими своєрідними рятівними колами, що запобігають розпалюванню нетерпимості, конфліктів та, як наслідок, сповзання суспільства у прірву та безнадію.
 І найголовніше – демократія, всупереч часто поширюваним уявленням, не стимулює до відмови особистості від власних цінностей. Як слушно зауважував Джон Кеннеді, державний та політичний діяч, 35-й президент США: «Толерантність не передбачає відсутності прихильності до своїх власних переконань. Швидше вона засуджує гноблення і переслідування інших». Продовжуючи думку відомого політика, можна зазначити, що толерантність і демократія лише спонукають до усвідомлення, що поряд можуть знаходитися люди, життєві пріоритети, погляди і цінності яких можуть бути іншими, відмінними від моїх. І єдино можливий варіант реагування на цю життєву данність – це принцип поваги, поваги до кожного. У цьому сенсі маємо доволі влучний афоризм ще одного американця – есеїста, поета і філософа Ральфа Волдо Емерсона: «Моя свобода розмахувати руками завершується там, де починається ніс мого ближнього».
Усе сказане вписується у контекст ключових акцентів правової та громадянської освіти у сучасній школі. А стосовно оціночних суджень щодо самої потрібності ідей демократії, свободи, толерантності, плюралізму в рамках навчального процесу, – то вибір, очевидно, у кожного свій. Тільки тут варто поставити собі питання: якщо не відкритість і демократія, то… що?!

четвер, 7 червня 2018 р.

Ігор Гусаков Всеукраїнський форум "Реформація суспільства"

Освітня реформа в дії: успішні проекти, реалізовані дітьми у школах Львівщини

     29 травня відбулась медіа-експедиція «Освітня реформа в дії: успішні проекти, реалізовані дітьми у школах Львівщини». Основна ідея заходу – продемонструвати найкращі практики впровадження принципів громадянських компетентностей у школах регіону. Далі...

вівторок, 22 травня 2018 р.

Ігор Гусаков Про семінар для методистів РМК/ММК, які відповідають за супровід предмета «Основи християнської етики»

      16 травня 2018 року у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся обласний семінар для методистів, вчителів християнської етики «Новітні підходи у викладанні християнської етики в школі». Далі...

середа, 28 березня 2018 р.

Ігор Гусаков Правова новація: видача паспорта громадянина України лише у формі ID-картки


Кабінет Міністрів України заборонив оформляти паспорт громадянина України з використанням бланка у формі книжечки (до цього часу така правова можливість існувала). Відтак видача паспорта громадянина України допустима лише у формі ID-карткиДалі...

вівторок, 27 березня 2018 р.

Ігор Гусаков Цінності демократії як невід’ємна складова освіти

26 березня 2018 р. про громадянські компетентності  в освіті говорили вчителі математики – слухачі курсів підвищення кваліфікації у Львівському ОІППО. Відповідний тренінг відбувся у рамках швейцарсько-українського освітнього проекту  DOCCU. Педагоги, зокрема, отримали інформацію про мету та ключові цілі зазначеного проекту, спрямованого на формування і розвиток демократичного середовища у вітчизняній школі.
Тренер DOCCU Ігор Гусаков серед іншого акцентував як на загальних підходах з утвердження в освітньому просторі демократичних пріоритетів, так і  на  навчально-методичному забезпеченні, напрацьованому в рамках проекту, зокрема на інтернет-платформі «Живемо в демократії», а також посібниках з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини за авторством Рольфа Голлоба та ін. У ході виконання дидактичних вправ, пропонованих у цих посібниках, вчителі позитивно відгукнулися щодо їх змістового наповнення та наголосили на потребі подальшого утвердження цінностей демократії в освітньому просторі.
Про захід також можна прочитати:
http://loippo.lviv.ua/zahody/mpi/DOC/TS-nnost--demokrat-i-yak-nev-d-iemna-skladova-osv-ti-publication/


понеділок, 19 березня 2018 р.

Ігор Гусаков Демократичні пріоритети освіти


Протягом 12-16 березня 2018 р. вчителі правознавства м. Львова та області в рамках курсів підвищення кваліфікації мали змогу розглянути ключові аспекти розвитку громадянських компетентностей в Україні. Центральними темами обговорення, що відбувалося крізь призму  лекцій, практичних занять, семінарів та круглих столів, стали принципи навчання «про», «через», «для» демократії та пов’язані з ними методологічні підходи.
У ході відповідних занять тренер проекту «DOCCU – Розвиток громадянських компетентностей в Україні» Ігор Гусаков за допомогою цілої низки тематичних презентацій та відеоматеріалів окреслив сучасні освітні тенденції у сфері прав людини. У цьому контексті вчителі-правознавці мали можливість одержати всебічні відомості про нормативно-правові підходи європейських та вітчизняних інституцій до питань впровадження освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ) в освітню сферу,  дізнатися про змістове та методичне наповнення освітньої платформи «Живемо в демократії», а також практично попрацювати над дидактичними вправами, застосовуючи методичні напрацювання, що пропонуються у посібниках з ОДГ/ОПЛ за авторством Рольфа Голлоба та ін.
Водночас тренер DOCCU Галина Сохань залучила педагогів до моделювання портрету сучасного демократичного вчителя.
Загалом під час згаданих курсів вчителі акцентували на необхідності утвердження демократичних пріоритетів в школі та суспільстві.
          Про захід також можна прочитати:
http://loippo.lviv.ua/zahody/mpi/DOC/Demokratichn--pr-oriteti-osv-ti-publication/

четвер, 15 березня 2018 р.

Ігор Гусаков Що повинен знати педагог про кримінальний процес: лекція для вчителів правознавства та початкових класів


14 березня 2018 р. у ЛОІППО була прочитана лекція адвоката Олега Мицика для вчителів правознавства та вчителів початкових класів на тему «Що повинен знати педагог про кримінальний процес». Лекцію доповнювала відповідна тематична презентація. Порушена проблематика становить актуальність для освітянського середовища. Чинне законодавство, що передбачає спеціальні гарантії неповнолітніх та накладає на педагогів додаткові обов’язки щодо представництва їх законних інтересів, спонукає педагогів постійно розширювати власні правові знання та практичних навики у цій сфері. Лектор торкнувся багатьох важливих аспектів впровадження у вітчизняне правове поле механізмів захисту прав дітей, що відомі під поняттям «ювенальна юстиція». При цьому наголошувалося на правах і обов’язках освітян. Презентація, з якою ознайомилися вчителі, містила цікаву статистику до теми правозахисту дітей. Педагоги висловили вдячність Олегу Мицику за презентацію. Організаційно посприяли проведенню лекції у такому форматі  Микола Кацюба (заступник директора ЛОІППО), Марія Барна (завідувач кафедри педагогіки), Ігор Гусаков (асистент кафедри суспільствознавчої освіти).
Про захід також можна прочитати:
http://loippo.lviv.ua/news/SHCHo-povinen-znati-pedagog-pro-krim-nalniy-protses--lekts-ya-dlya-vchitel-v-pravoznavstva-ta-pochatkovih-klas-v-publication/неділя, 11 березня 2018 р.

Ігор Гусаков Кримінальна відповідальність за схиляння до самогубства – правова відповідь на виклики часу


Результат пошуку зображень за запитом "кку"7 березня 2018 р. набув чинності Закон України № 2292-VIII «Про внесення зміни до статті 120 Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства». А відтак, є вже на законодавчому рівні кримінальна відповідальність за доведення чи схиляння до самогубства через інтернет-ігри. Таким чином, маємо приклад того, як мораль і право виступають у взаємодії. Далі..

вівторок, 6 березня 2018 р.

Ігор Гусаков Правові аспекти електронної комерції: матеріали до практичного заняття з основ правознавства

     
Прийнятий у 2015 р. Закон України «Про електронну комерцію» регулює правові відносини у сфері електронної комерції під час вчинення електронних правочинів. В цьому контексті маємо такі правові новації. Далі...

вівторок, 27 лютого 2018 р.

Ігор Гусаков Демократичний вчитель у демократичній школі – основний меседж курсів підвищення кваліфікації вчителів християнської етики


Протягом двох тижнів (12.02.-23.02.2018р.) на курсах підвищення кваліфікації в ЛОІППО вчителі християнської етики ознайомлювалися з новими методиками навчання, наскрізним меседжем яких було навчатися демократії – зростати в демократії – жити в демократії. Далі...
Про захід також можна прочитати:
http://galasoh.blogspot.com/2018/02/blog-post_27.html

Ігор Гусаков Плюралізм як невід’ємна складова демократичного освітнього середовища

26 лютого 2018 р. із методичними та змістовими аспектами громадянських компетентностей ознайомилися вчителі математики, що здійснюють підвищення кваліфікації у Львівському ОІППО. В ході відповідного заняття  педагоги довідалися про ключові цілі швейцарсько-українського освітнього проекту DOCCU «Розвиток громадянських компетентностей в Україні».
Тренер  DOCCU Ігор Гусаков ознайомив учасників заняття з важливими аспектами впровадження ідей демократії, демократичних пріоритетів у вітчизняний освітній простір. При цьому учасники тренінгу мали змогу отримати комплексну інформацію про нормативно-правові підходи європейських та вітчизняних інституцій до питань впровадження освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ) в освітнє середовище,  довідатися про змістове наповнення освітньої платформи «Живемо в демократії», а також практично попрацювати над дидактичними вправами, застосовуючи методичні напрацювання, що пропонуються у посібниках з ОДГ/ОПЛ за авторством Рольфа Голлоба та ін.
У ході тренінгу усі присутні освітяни неодноразово акцентували на тому, що ключовою рисою демократичного середовища (зокрема й шкільного) є наявність у будь-якій спільноті різних думок, які ґрунтуються на принципі плюралізму. А таке розуміння є надійною запорукою утвердження демократичних цінностей в українській школі.
Про захід також можна прочитати:
http://loippo.lviv.ua/zahody/mpi/DOC/Plyural-zm-yak-nev-d-iemna-skladova-demokratichnogo-osv-tnogo-seredovishcha-publication/

вівторок, 20 лютого 2018 р.

Ігор Гусаков Звернення громадян: матеріали до практичного заняття з основ правознавства


Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Далі...


Ігор Гусаков Про ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з християнської етики


17 лютого 2018 року КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» у співпраці з Українським католицьким університетом провів ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з християнської етики. Далі...
Про захід також див.:
http://theological.ucu.edu.ua/podiyi/fbf-pryjnyav-u-svoyih-stinah-iii-etap-vseukrayinskoyi-olimpiady-z-hrystyyanskoyi-etyky/
http://galasoh.blogspot.com/2018/02/blog-post.htmlпонеділок, 12 лютого 2018 р.

Ігор Гусаков Демократія в освіті – як ніколи на часі


Протягом 5-9 лютого 2018 р. вчителі правознавства Львівської області у рамках відповідних курсів підвищення кваліфікації працювали над проблематикою розвитку громадянських компетентностей крізь призму ознайомлення зі змістовими та методичними аспектами швейцарсько-українського освітнього проекту DOCCU.
Тренер DOCCU Ігор Гусаков за допомогою цілої низки тематичних презентацій та відеоматеріалів окреслив сучасні освітні тенденції у сфері прав людини. Зокрема було всебічно акцентовано на принципах навчання «про демократію», «для демократії» і «через демократію». У цьому контексті з особливим зацікавленням авдиторія учителів сприйняла представлені в ході занять посібники Ради Європи з серії «Живемо в демократії» авторства Рольфа Голлоба та ін., які, як на цьому наголошувалось в ході тренінгу, є якісним та дієвим дидактичним інструментарієм, спрямованим на утвердження демократичних підходів в українському освітньому середовищі. А демократія в освіті – як ніколи на часі.
Про захід також див.:
http://loippo.lviv.ua/zahody/mpi/DOC/Demokrat-ya-v-osv-t----yak-n-koli-na-chas--publication/ 
http://doccu.in.ua/розвиток-громадянських-компетентно-12/

четвер, 1 лютого 2018 р.

Галина Сохань. Ігор Гусаков. Найкращі миті у світлинах освітнього проекту DOCCU

     Дорогі друзі! Хочемо щиро подякувати кожному з Вас за участь в освітніх заходах проекту "Розвиток громадянських компетентностей в Україні". Це був чудовий час з цілими пригорщами щирих емоцій, переживань, відвертих дискусій. Дякуємо Вам за неоціненний досвід, який ми отримали в різних куточках нашої області: Свірж, Борислав, Львів. Ви надихали творити щось добре, вартісне, необхідне. Ви подарували найкраще, що у Вас є - Ваші таланти, час, зусилля, навіть відпочинок за горнятком кави та щирими обговореннями: а чи все нам вдалось. Дякуємо Вам за успіх. Дякуємо п.Олені Шиян - нашому координатору проекту - за фахову допомогу! Ми і надалі працюватимемо разом - з новими ідеями, прагненнями та перспективами! А це фотомиті окремих наших заходів! Теплих Вам спогадів та креативних натхнень! Прагнемо, аби цей альбом світлин і надалі мав продовження!

заванажити

понеділок, 29 січня 2018 р.

Ігор Гусаков Демократичні цінності в суспільстві та школі

29 січня 2018 р. з освітніми аспектами громадянських компетентностей в рамках швейцарсько-українського проекту  DOCCU ознайомилися вчителі захисту Вітчизни – слухачі курсів підвищення кваліфікації у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. В ході відповідного заняття педагоги довідалися про ключові цілі згаданого проекту, спрямованого на формування громадянських компетентностей та  демократичного шкільного середовища у вітчизняній освітній сфері.
Тренер DOCCU Ігор Гусаков серед іншого зосередив увагу педагогів як на загальних підходах з утвердження демократії в освіті, так і  на  методичному забезпеченні, розробленому в рамках проекту, зокрема на посібниках з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини з серії «Живемо в демократії» за авторством Рольфа Голлоба та ін. Згадані методичні напрацювання учасники тренінгу сприйняли з зацікавленням.  А загалом в ході тренінгу превалювало переконання його учасників про потребу утвердження демократичних цінностей у суспільстві та школі.
           Про захід також можна прочитати:
http://loippo.lviv.ua/zahody/mpi/DOC/Demokratichn--ts-nnost--v-susp-lstv--ta-shkol--publication/
http://doccu.in.ua/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-3/


четвер, 25 січня 2018 р.

Ігор Гусаков Конституційні механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні: матеріали до практичного заняття з основ правознавства

Механізми захисту прав та свобод людини і громадянина – це передбачена Конституцією і законами України система правових норм, організаційних засобів і способів, умов і вимог, за допомогою яких здійснюються охорона і захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина.
У чинній Конституції України юридичними гарантіями реалізації прав і свобод людини і громадянина є, зокрема, такі положення. Далі...