понеділок, 11 грудня 2017 р.

Ігор Гусаков «Демократії в українській освіті – бути!» – акцент підвищення кваліфікації вчителів правознавства у Львівському ОІППО

Протягом 4 – 8 грудня 2017 р. у рамках цьогорічного тижня права вчителі правознавства у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти долучилися до розгляду важливих аспектів розвитку громадянських компетентностей в Україні. Центральними темами обговорення, що відбувалося у формі тренінгів, семінарів, практичних занять і круглих столів, стали «Освіта для демократичного громадянства (ОДГ) та освіта з прав людини (ОПЛ) як методологічний підхід», а також «Демократія, свобода, толерантність у міжнародно-правових документах та вітчизняному законодавстві». У ході занять тренер Ігор Гусаков окреслив базові принципи ОДГ/ОПЛ: навчання «про»,  «через», «для» демократії, акцентував на ключових цілях швейцарсько-українського освітнього проекту DOCCU, спрямованого на утвердження цінностей відкритого суспільства в українській освіті. При цьому вчителів було ознайомлено із змістовими та методичними аспектами посібників Ради Європи із серії «Живемо в демократії» авторства Рольфа Голлоба та ін., структурою та специфікою інтернет-сайту http://doccu.in.ua/ . Під час виконання тематичних дидактичних вправ вчителі-правознавці практично попрацювали над положеннями Загальної декларації прав людини (річницю прийняття якої якраз відзначаємо у ці дні) та інших правозахисних документів, що своїм змістом становлять підставову джерельну базу демократичної освіти. Цікавими видалися міркування освітян у рамках круглого столу «Способи формування демократичних цінностей у сучасному суспільстві крізь призму права і моралі», меседжем якого стала теза: «Демократії в українській освіті – бути!»
           Про захід також можна прочитати:
http://loippo.lviv.ua/zahody/mpi/DOC/-Demokrat-i-v-ukrainsk-y-osv-t----buti-----aktsent-p-dvishchennya-kval-f-kats-i-vchitel-v-pravoznavstva-u-Lv-vskomu-O-PPO-publication/
http://doccu.in.ua/3674-2/


неділю, 10 грудня 2017 р.

Ігор Гусаков 10 грудня – День прав людини

День прав людини – міжнародне свято, що відзначається  10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 році.
Логотип прав людини
До поняття «Права людини» людство прийшло не відразу. Вперше про права особистості заговорили французькі просвітителі Вольтер і Жан Жак Руссо. Пройшло ще майже два сторіччя, перш ніж людство дозріло до поняття і прийняття загального кодексу прав людини. 10 грудня 1948 року Організація Об'єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини, що проголошує права особистості, цивільні і політичні права і свободи (рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші). У Декларації також наголошуються, що всі люди мають рівні права, які не залежать від раси,  кольору шкіри, статі,   мови, релігії,   політичних   або   інших   переконань, національного чи соціального походження,  майнового, станового або іншого  становища.
 В основу документа були покладені всі напрацювання людської думки, які були на той момент у даному питанні. Це був перший досвід колективної розробки універсального документа з прав людини.
Багато країн включають основні положення Декларації в своє базове законодавство і конституції. Не виняток тут і Основний Закон України. Її принципи лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів з прав людини, укладених з 1948 року. Найбільш широкими обов'язковими угодами з прав людини, укладеними під егідою ООН, є Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, підписані 16 грудня 1966 року.
      За дотриманням прийнятих пактів, конвенцій і договорів з прав людини спостерігає Верховний комісаріат ООН з прав людини. Верховний комісар відряджає своїх посланців в різні країни світу для складання звітів про дотримання прав людини на місцях. Якщо права не дотримуються, то в справу вступають трибунали.

вівторок, 14 листопада 2017 р.

Ігор Гусаков Формування демократичної атмосфери в шкільному середовищі

  Формування демократичної атмосфери в шкільному середовищі – основний меседж семінару для вчителів, який відбувся 10 листопада 2017 року в Українському католицькому університеті. Семінар проведено в рамках освітнього проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (DOCCU). Далі...
Про захід також можна прочитати:

понеділок, 13 листопада 2017 р.

Ігор Гусаков «Рівність людей у їх гідності та правах: як її утвердити в суспільстві та школі» – ключова тема підвищення кваліфікації вчителів правознавства

Протягом 6-10 листопада 2017 р. на курсах підвищення кваліфікації у Львівському ОІППО вчителі правознавства працювали над проблемою рівності людей, їх гідності та прав, і як усе це утвердити в суспільстві загалом та в школі зокрема. Іншими словами, йшлося про сучасні освітні тенденції у сфері прав людини. Зокрема, центральною темою розгляду на курсах стала проблематика розвитку громадянських компетентностей в Україні крізь призму ознайомлення зі змістовими та методичними аспектами швейцарсько-українського освітнього проекту DOCCU. Тренер Ігор Гусаков за допомогою тематичної презентації ознайомив слухачів зі світовими та вітчизняними правовими постулатами, які вказують на пріоритетність для освітнього середовища тематики прав людини та розбудови демократичного громадянства, а також окреслив ключову мету та суть DOCCU. Серед іншого акцентувалося на правозахисних тезах Загальної декларації прав людини (1948 р.), відповідних положеннях Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства і освіти в з прав людини (2010 р.) та нового Закону України «Про освіту» (2017 р.).
З цікавістю педагоги-правознавці сприйняли інформацію про вже здійснені в рамках проекту DOCCU освітні напрацювання, зокрема про тематичний сайт http://doccu.in.ua/ та посібники Ради Європи з серії «Живемо в демократії» авторства Рольфа Голлоба та ін. Цікавий зміст цих видань, що акцентують на демократичному виборі в освіті та суспільстві, відповідає сучасним освітнім потребам. Як неодноразово наголошувалось слухачами під час виконання практичних вправ із посібників, згадані матеріали можуть стати дієвою допомогою вчителю, налаштованому практикувати навчання про демократію, для демократії і через демократію. А для  педагогів-правознавців такі підходи, що утверджують у громаді та школі плюралізм, свободу, толерантність,  є особливо близькими.
Про захід також можна прочитати:
http://loippo.lviv.ua/…/-R-vn-st-lyudey-u-ih-g-dnost--ta-p…/
http://doccu.in.ua/%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1…/


вівторок, 7 листопада 2017 р.

Ігор Гусаков Лекція-бесіда для вчителів правознавства та вчителів початкових класів «Що повинен знати педагог про кримінальний процес»

Сьогодні я мав змогу бути модератором лекції-бесіди відомого адвоката, керівника адвокатського об’єднання  «Мицик і партнери» Олега Мицика  та вчителів правознавства, початкових класів. Тема нашого спільного заняття  у Львівському ОІППО «Що повинен знати педагог про кримінальний процес». Досить цікавою була презентація адвоката. Адже чинне законодавство, що передбачає спеціальні гарантії неповнолітніх та накладає на педагогів додаткові обов’язки щодо представництва їх законних інтересів, саме по собі спонукає освітян до постійного розширення рівня власних правових знань та практичних навиків у цій сфері.
Олег Мицик торкнувся різних граней, пов’язаних із впровадженням в українську дійсність правової системи щодо захисту прав дітей, відомої як ювенальна юстиція. Особливий акцент було  зроблено на правах і обов’язках освітян у рамках цієї системи. Презентація, що її переглянули слухачі, містила численні практичні приклади та корисні статистичні дані.
Педагоги оплесками подякували Олегу Мицику за презентацію.
Щиро дякую за організаційне сприяння у проведенні заходу заступнику директора інституту Миколі Кацюбі та завідувачу кафедри педагогіки Марії Барні. Ну і звичайно дякую за підтримку та участь своїй Галині Сохань.


понеділок, 6 листопада 2017 р.

Ігор Гусаков Демократія як освітній пріоритет


   Під час проведення соціогуманітарного модуля з вчителями захисту Вітчизни у Львівському ОІППО 6 листопада 2017 р. порушувалась тематика, що є вкрай актуальною для вітчизняного освітнього простору – розвиток громадянських компетентностей, які ґрунтуються на засадах демократії. Своєрідним лейтмотивом заходу стали слова відомого громадського та політичного діяча, борця за утвердження демократичних ідеалів рівності серед людей Авраама Лінкольна: «Демократія — це правління народу, обране народом і для народу».
   Розглядаючи різні грані демократії, вчителі дізналися про швейцарсько-український проект DOCCU, який спрямований на створення освітнього середовища, у якому пріоритетами є верховенство права та права людини. Тренер Ігор Гусаков зосередив увагу слухачів на змісті посібників з освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ) авторства Р. Голлоба та ін., виданих під егідою Ради Європи. Зокрема було акцентовано на специфіці роботи з електронними версіями цих видань, вміщених на сайті http://doccu.in.ua/ .
   Працюючи над вправами з посібників, учасники заняття практично змоделювали ситуації, які проілюстрували сутність плюралізму, що ґрунтується на багатоманітності поглядів, але водночас передбачає наявність цінностей та правил, які можуть допомогти узгодити певні позиції та інтереси в суспільстві. А у цьому, серед іншого, – й суть демократії, утвердження якої є актуальним пріоритетом української освіти.


пʼятницю, 3 листопада 2017 р.

Ігор Гусаков Розвиток підприємницьких та громадянських компетентностей в учнів (семінар у СЗШ №5 м. Борислава)


     Говорили про актуальне: громадянські компетентності та спрямований на їх впровадження в освіті проект DOCCU, взаємозв'язок між підприємливістю і моральними цінностями, мали змогу дізнатися про ефективно відпрацьовану міжпредметну інтеграцію у школах Борислава. І все це у дружній атмосфері щирого обміну думками колег, налаштованих на демократію та освітні зміни.
   Щира подяка директору СЗШ № 5 м. Борислава Ігорю Шишку, вчительці цієї школи Дані Савчук за презентацію цікавих методичних напрацювань та організаційні клопоти. Також дякую колегам-освітянам (Іванні Жуковській, Олегу Ковалю, Івану Мазуркевичу, Оксані Пиж, Орисі Піхоті, Галині Сохань, присутнім на семінарі педагогам з м. Борислава), психологу Ліді Коваль за змістовні міркування та цікавий досвід.

        2 листопада 2017 р., м. Борислав, СЗШ №5вівторок, 31 жовтня 2017 р.

Ігор Гусаков Майбутнє у демократії: в освіті та суспільстві

30 жовтня 2017 р. із змістовими та методичними аспектами громадянських компетентностей в ознайомилися вчителі основ здоров’я – слухачі курсів підвищення кваліфікації у ЛОІППО. В ході відповідного тренінгу педагоги дізналися про головну мету та ключові аспекти швейцарсько-українського освітнього проекту DOCCU «Розвиток громадянських компетентностей в Україні».
Тренер Ігор Гусаков ознайомив учасників заняття з загальними підходами до впровадження ідей демократії, демократичних цінностей у вітчизняний освітній простір: як на законодавчому рівні, так і на рівні зусиль освітніх інституцій та кожного освітянина зокрема. При цьому було акцентовано на сутності таких демократичних принципів, уміння керуватися якими у повсякденному житті має стати невід’ємним набутком випускника Нової української школи. Це, зокрема, такі принципи як політична свобода, рівноправність громадян, плюралізм.
Учасники тренінгу мали змогу дізнатися про нормативно правові підходи європейських інституцій до питань імплементації освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ) в освітній процес,  довідатися про змістове наповнення тематичного сайту проекту DOCCU (http://doccu.in.ua/) також практично попрацювати над дидактичними вправами, застосовуючи методичні напрацювання, що пропонуються у посібниках Ради Європи з серії «Живемо в демократії» (авторства Рольфа Голлоба та ін.).
Зокрема цікаві думки вчителів були представлені при виконанні вправи «Три кути». По ходу її виконання учасники заняття наочно продемонстрували, що невід’ємним атрибутом демократії є наявність у будь-якій громаді (стійкій чи ситуативній) різних думок, що ґрунтуються на принципі плюралізму.
Із зацікавленням слухачі сприйняли представлений модератором Ігорем Гусаковим аналіз демократичного стилю навчання, окреслення його переваг та специфіки у порівнянні з автократичними шкільними підходами. При цьому у  своїх міркуваннях за підсумками відповідної роботи в групах вчителі вказували на те, що розвиток та поглиблення повсякденного демократичного середовища на рівні класу та школи є актуальною потребою часу.
Змістовною також видалася робота педагогів у малих групах над формулюванням та подальшою презентацією власних позицій щодо актуальності висловів відомих мислителів та витягів з міжнародно-правових документів, які окреслюють грані таких засадничих категорій відкритого плюралістичного суспільства як «демократія», «свобода», «толерантність».
У підсумку усі учасники тренінгу зійшлися на переконанні про необхідність напрацювання подальших кроків щодо впровадження ідей демократії у суспільстві в цілому та освітньому просторі зокрема. А одним з дієвих інструментаріїв в  цьому контексті є проект DOCCU та пропоновані в його рамках змістові і методичні напрацювання.
 Про перебіг заходу також див.: http://doccu.in.ua/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94-%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF/  середу, 25 жовтня 2017 р.

Ігор Гусаков Повага до гідності людини, формування демократичного середовища в освітянському закладі – основний меседж наших курсів підвищення кваліфікації вчителів

   Яким чином формувати демократичне середовище в школі, наскільки важливою є повага до гідності і прав кожного  учасника освітнього процесу, яким способом досягати успіху в освітянській сфері – це те, чого ми вчилися протягом двох тижнів (у рамках проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»). Багато дискусій, цікавих думок, власних історій успіху! А на додачу – шквал емоцій, відкритість до діалогу та співпраці.
 Про перебіг заходу також див.: http://doccu.in.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/Ігор Гусаков Разом вчимося, зростаєм і живемо в демократії

  Під час курсів підвищення кваліфікації (2-6 жовтня 2017р.) вчителі християнської етики долучилися до активного обговорення розвитку громадянських компетентностей в Україні у контексті освітніх змін. Зокрема педагоги разом з Галиною Сохань та  мною, Ігорем Гусаковим, обговорили, яким чином можна формувати демократичну атмосферу в шкільному середовищі, змоделювали це практично на конкретних життєвих ситуаціях. Також учасники круглого столу обговорили проблему демократичного самоврядування в школах, його необхідність та важливу роль у контексті сучасних освітніх реформ. Під час навчання були використані різні форми роботи: ми працювали в парах, трійках, групах – загалом, цілою командою. Допоміжним матеріалом для такої інтерактивної роботи були посібники з ОПЛ/ОДГ за авторством Р.Голлоба та ін.(http://doccu.in.ua/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB/#). А от меседжем нашої роботи став заклик: «Разом вчимося, зростаєм і живемо в демократії» – це те, що кожен має втілювати у повсякденному житті, що є запорукою успішного демократичного суспільства.
 Про перебіг заходу також див.: http://doccu.in.ua/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5/        
середу, 11 жовтня 2017 р.

Ігор Гусаков Пенсії по новому: законодавчі аспекти

    В Україні офіційно стартує пенсійна реформа. 11 жовтня 2017 р., набув чинності відповідний закон. Поряд з підвищенням мінімальної пенсії до суми у 1452 грн основні новації цього правового акту зводяться до наступного. Далі...

неділю, 1 жовтня 2017 р.

Ігор Гусаков З Днем вчителя!

   Дорогі колеги-освітяни! Щиро вітаю з Днем вчителя і бажаю не сумніватися в своїх силах і успіху, бажаю плідної діяльності і креативних ідей, бажаю чудового настрою і щирої поваги, бажаю великого щастя в житті і красивої мрії!

пʼятницю, 8 вересня 2017 р.

Ігор Гусаков Вивчаємо форми держави на уроках правознавства через Вікіпедію

У наш час одним з ключових інструментів отримання довідкової інформації про різні аспекти суспільного життя стали інтернет-ресурси. Серед іншого засобами інтернету можемо поглибити свої знання про форми держави (форму правління, територіальний устрій, політичний режим) конкретних країн.
Тематика форм держави є невід’ємним компонентом при  вивченні основ правознавства у 9 класі загальноосвітньої школи.
Представлена  у презентації дидактична вправа містить тематичні витяги (здійснені за допомогою знімків екрану (скріншотів) із інтернет-статей про окремі держави, вміщених у Вікіпедії (вільній онлайн-енциклопедії).
На підставі аналізу цих повідомлень потрібно означити та схарактеризувати ті форми держави конкретних країн, на які вказує зміст поданих скріншотів.
Розв’язання цієї дидактичної вправи сприятиме вмінню учнів пояснювати та застосовувати поняття «держава», «форма держави», здійснювати пошук та аналіз відповідної інформації в інтернет-просторі.

 


Успіхів!

пʼятницю, 1 вересня 2017 р.

Ігор Гусаков З 1 Вересня!


     Дорогі колеги-освітяни!
  Зі святом 1 Вересня Вас! Відмінного настрою в новому навчальному році, цікавої і плідної роботи, творчих успіхів, нових професійних звершень та особистих досягнень!

пʼятницю, 25 серпня 2017 р.

Ігор Гусаков Законодавчі новації – 2016/2017 при вивченні правознавства у загальноосвітній школі

У цьогорічних методичних рекомендаціях щодо вивчення правознавства у загальноосвітній школі (Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 // https://igorgusakov.blogspot.com/2017/08/20172018.html) наголошується на потребі врахувати законодавчі новації, впроваджені у 2016-2017 рр. Пропонуємо тезовий виклад змістових аспектів згаданих у листі МОН України нещодавно ухвалених правових актів. Далі...


Про електронні версії підручників з основ правознавства (9 клас)

       До уваги вчителів правознавства, учнів та усіх, хто цікавиться правознавчою тематикою! На сайтах Міністерства освіти і науки України та Інституту модернізації змісту освіти опубліковані електронні версії підручників з основ правознавства для 9 класу загальноосвітньої школи. Посилання для ознайомлення з цією інформацією:

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/elektronni-pidruchniki.html

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv/osnovy-pravoznavstva/

вівторок, 22 серпня 2017 р.

Ігор Гусаков Вивчаємо сімейне право: комплекс дидактичних вправ

Зазначений комплекс дидактичних вправ спрямований на поглиблення знань учнів з тематики сімейного права. Змістовими аспектами запропонованих дидактичних вправ, зокрема, стали теми, вивчення яких передбачене навчальною програмою з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів:


·         Сім’я.
·         Шлюб.
·         Взаємні права й обов’язки батьків і дітей.

Дидактична вправа «Знайдіть помилку»У витягах з Сімейного кодексу України допущені помилки.  Їх необхідно знайти і представити при цьому правильний варіант норми закону.
Дидактична вправа «Вилучіть зайве». У витягах з Сімейного кодексу України допущені помилки – додані зайві слова. Їх необхідно знайти і, вказавши на помилку, представити правильний варіант норми закону.
Дидактична вправа «Вставте слово». Витяги з Сімейного кодексу України містять пропущені слова.  На ці пропуски (позначені у завданні трьома крапками) необхідно вказати і представити при цьому правильний варіант норми закону.

Зазначені дидактичні вправи подані у вигляді презентацій. Назагал їх ефективніше виконувати через використання мультимедіа.Ключі до відповідей до цих вправ можна знайти, аналізуючи текст відповідних статей Сімейного кодексу України. Вказівки на те, де ж допущені помилки у кримінально-правових нормах, також можна знайти, ознайомившись з рубрикою перевір себе.


Успіхів!

четвер, 29 червня 2017 р.

Ігор Гусаков Освітяни Львівщини взяли участь у першому Всеукраїнському з’їзді педагогів із предметів духовно-морального спрямування

Протягом 23-25 червня 2017 р. у Національному університеті «Острозька академія» освітяни України, громадські та релігійні діячі, народні депутати України обговорювали стан, проблеми і перспективи викладання предметів духовно-морального спрямування в освітніх закладах України, духовно-моральне виховання дітей та молоді України. Три дні нових знайомств, емоційних дискусій, радих зустрічей - можливість повчитися, відпочити і набратися досвіду. Далі...