понеділок, 11 грудня 2017 р.

Ігор Гусаков «Демократії в українській освіті – бути!» – акцент підвищення кваліфікації вчителів правознавства у Львівському ОІППО

Протягом 4 – 8 грудня 2017 р. у рамках цьогорічного тижня права вчителі правознавства у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти долучилися до розгляду важливих аспектів розвитку громадянських компетентностей в Україні. Центральними темами обговорення, що відбувалося у формі тренінгів, семінарів, практичних занять і круглих столів, стали «Освіта для демократичного громадянства (ОДГ) та освіта з прав людини (ОПЛ) як методологічний підхід», а також «Демократія, свобода, толерантність у міжнародно-правових документах та вітчизняному законодавстві». У ході занять тренер Ігор Гусаков окреслив базові принципи ОДГ/ОПЛ: навчання «про»,  «через», «для» демократії, акцентував на ключових цілях швейцарсько-українського освітнього проекту DOCCU, спрямованого на утвердження цінностей відкритого суспільства в українській освіті. При цьому вчителів було ознайомлено із змістовими та методичними аспектами посібників Ради Європи із серії «Живемо в демократії» авторства Рольфа Голлоба та ін., структурою та специфікою інтернет-сайту http://doccu.in.ua/ . Під час виконання тематичних дидактичних вправ вчителі-правознавці практично попрацювали над положеннями Загальної декларації прав людини (річницю прийняття якої якраз відзначаємо у ці дні) та інших правозахисних документів, що своїм змістом становлять підставову джерельну базу демократичної освіти. Цікавими видалися міркування освітян у рамках круглого столу «Способи формування демократичних цінностей у сучасному суспільстві крізь призму права і моралі», меседжем якого стала теза: «Демократії в українській освіті – бути!»
           Про захід також можна прочитати:
http://loippo.lviv.ua/zahody/mpi/DOC/-Demokrat-i-v-ukrainsk-y-osv-t----buti-----aktsent-p-dvishchennya-kval-f-kats-i-vchitel-v-pravoznavstva-u-Lv-vskomu-O-PPO-publication/
http://doccu.in.ua/3674-2/


неділю, 10 грудня 2017 р.

Ігор Гусаков 10 грудня – День прав людини

День прав людини – міжнародне свято, що відзначається  10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 році.
Логотип прав людини
До поняття «Права людини» людство прийшло не відразу. Вперше про права особистості заговорили французькі просвітителі Вольтер і Жан Жак Руссо. Пройшло ще майже два сторіччя, перш ніж людство дозріло до поняття і прийняття загального кодексу прав людини. 10 грудня 1948 року Організація Об'єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини, що проголошує права особистості, цивільні і політичні права і свободи (рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші). У Декларації також наголошуються, що всі люди мають рівні права, які не залежать від раси,  кольору шкіри, статі,   мови, релігії,   політичних   або   інших   переконань, національного чи соціального походження,  майнового, станового або іншого  становища.
 В основу документа були покладені всі напрацювання людської думки, які були на той момент у даному питанні. Це був перший досвід колективної розробки універсального документа з прав людини.
Багато країн включають основні положення Декларації в своє базове законодавство і конституції. Не виняток тут і Основний Закон України. Її принципи лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів з прав людини, укладених з 1948 року. Найбільш широкими обов'язковими угодами з прав людини, укладеними під егідою ООН, є Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, підписані 16 грудня 1966 року.
      За дотриманням прийнятих пактів, конвенцій і договорів з прав людини спостерігає Верховний комісаріат ООН з прав людини. Верховний комісар відряджає своїх посланців в різні країни світу для складання звітів про дотримання прав людини на місцях. Якщо права не дотримуються, то в справу вступають трибунали.